Oops...
Slider with alias activiteiten slider12 small not found.

 

Zo normaal en zelfstandig als het kan, volwaardig meedoen aan activiteiten in de wijk

Ontmoetingscentrum de Rietschoot staat voor meedoen aan de samenleving voor ‘alle’ wijkbewoners met én zonder beperking. Activiteiten worden bereikbaar door te kijken naar de mogelijkheden, talenten en wensen van alle wijkbewoners met als doel de bevordering en verbetering van de maatschappelijke integratie en participatie.

Ontmoetingscentrum De Rietschoot is er voor iedereen!