Gebiedsconsulent?

De gebiedsconsulenten zijn de ogen en oren van uw wijk of dorp. Zij zoeken de samenwerking met u op, kijken wat uw buurt nodig heeft en verkennen samen met u de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te realiseren.

Wat doet een gebiedsconsulent?
Van bewoners wordt tegenwoordig steeds meer verwacht. Zo ook als het gaat om de inrichting en de kwaliteit van de woonomgeving. De gebiedsconsulent zorgt ervoor dat de juiste mensen met elkaar in gesprek komen en maakt gebruik van een groot netwerk. Zij nemen het niet van u over maar ondersteunen u bij uw ideeën met als doel een prettige samenwerking en een betere woon/leefomgeving. Het netwerk van de gebiedsconsulenten is breed. Gebiedsconsulenten zijn een belangrijke schakel tussen u en tal van organisaties, zoals de gemeente Alkmaar, Stadswerk072, Parkeerservice,  regiegroepen, politie, bewonersondernemingen, dorps- en wijkraden, woningbouwcorporaties, en (maatschappelijke) organisaties.
Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw buurt te vergroten?

 

Gebiedsgebonden politiezorg

De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten.

Wat is gebiedsgebonden politiezorg?
De wijkagent is de schakel tussen uw buurt of wijk en het politiekorps. Samen veiligheidsproblemen voorkomen en oplossen, daar gaat het om bij gebiedsgebonden politiezorg. Zo kan de wijkagent de gemeente adviseren over de inrichting van woonwijken. Maar hij kan ook een extra snelheidscontrole houden op onveilige wegen of fietsers in het voetgangersgebied bekeuren.
Contactgegevens Wijkagent

Signaleert u knelpunten op het gebied van  veiligheid in uw buurt, dan kunt u de wijkagent bellen. Dat kan altijd via het algemene nummer  0900-8844. De telefoniste verbindt u door met de wijkagent, of zorgt dat er een afspraak wordt gemaakt.

 

Burenconflict?

Kom je er samen niet uit? Bel Buurtbemiddeling!

Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. Maar hoe spreek je elkaar op een goede manier aan? Hoe kom je tot afspraken? En hoe zorg je ervoor dat je weer prettig kunt wonen? Buurtbemiddeling kan in bijna alle situaties helpen om de problemen tussen u en uw buren bespreekbaar te maken. Zodat u samen tot een oplossing kunt komen.

 

Hoe vraagt u buurtbemiddeling aan?

 • Neem contact met ons op en leg kort uit wat er aan de hand is.
 • Als de situatie bemiddelbaar is dan maken 2 van onze getrainde, ervaren bemiddelaars een afspraak met u voor een gesprek bij u thuis.
 • Op uw verzoek gaan de bemiddelaars in gesprek met de buren om hun kant van het verhaal te horen.
 • Als beide buren daarmee instemmen volgt er een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein. De bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt. Beide buren werken toe naar aanvaardbare afspraken.
 • Na een aantal weken nemen de bemiddelaars nogmaals contact met u en uw buren op, om te vragen hoe de situatie dan is.

Waarom buurtbemiddeling?
Wanneer we dicht op elkaar wonen en leven, is de kans groot dat we elkaar makkelijk horen en zien. Verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter of vrijetijdsbesteding kunnen leiden tot ergernissen tussen buren. Geluidsoverlast, pesten/roddelen, hinder van huisdieren, tuinklachten en parkeerproblemen. Het zijn typische voorbeelden waarbij de gemoederen hoog op kunnen lopen.
Wanneer geen buurtbemiddeling?
Conflicten waarbij sprake is van verslaving en/of ernstige psychiatrische problematiek, lopende /strafrechtelijke of juridische procedures of conflicten in één familie, zijn niet geschikt voor buurtbemiddeling.
Wat is de Bemiddelingskamer?
De Bemiddelingskamer is landelijk erkend en PLUS gecertificeerd via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Buurtbemiddeling Alkmaar wordt gefinancierd door de Gemeente Alkmaar en de woningcorporaties Woonwaard, Van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen en Wooncompagnie.
Contactgegevens Bemiddelingskamer

Buurtbemiddeling Alkmaar van De Bemiddelingskamer

Telefoon: 06-243 681 53
E-mail: info@debemiddelingskamer.nl
Website: www.debemiddelingskamer.nl

 

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals bijvoorbeeld speeltoestellen opknappen, een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, fleurige plantjes in elke straat, een project voor jongeren zonder werk starten, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, laat het ons weten want een goed idee verdient uitvoering.

Subsidie bewonersinitiatieven
Als u een buurt- en/of wijkactiviteiten wilt organiseren, is hiervoor misschien subsidie van Gemeente Alkmaar beschikbaar. Uw idee wordt ter advisering voorgelegd aan de regiegroep van de wijk waarin u uw idee wilt uitvoeren. Deze regiegroep, bestaande uit bewoners uit de wijk, beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. Om de regiegroep de gelegenheid te geven bij vragen contact met u op te nemen geven wij uw naam, adres en telefoonnummer door aan de voorzitter van de regiegroep. 
Informatie subsidie
Voor meer informatie en aanvraagformulier, ga naar de site van Gemeente Alkmaar www.alkmaar.nl/bewonersinitiatieven

 

Wmo in Alkmaar

De gemeenten in Nederland geven ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Het is de bedoeling dat u met de hulp die u van uw gemeente krijgt vanuit de Wmo zelfstandig kunt blijven wonen.

U kunt uw gemeente vragen om hulp bij:

 • een schoon en leefbaar huis
 • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen
 • praktische zaken goed regelen, bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben
 • voldoende sociale contacten
 • reizen binnen uw woonplaats/regio
 • een nuttige dagbesteding
 • structuur in de dag of week

Ga naar het Wmo loket van de Gemeente Alkmaar voor meer informatie.