Wie zijn wij?

Wij zijn Ontmoetingscentrum De Rietschoot, een wijk/buurtgerichte organisatie, door bewoners gestuurd, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van de buurt/wijk.

Bestuur Ontmoetingscentrum De Rietschoot

Het Bestuur van De Rietschoot stelt zich ten doel om allerlei sociaal culturele activiteiten laagdrempelig aan te bieden aan de wijkbewoners van Koedijk, met inachtneming van de eigenheid van de wijk, de buurt en haar bewoners.

Werken vanuit vijf programma's

De belangrijkste succesfactor voor het slagen van een ontmoetingscentrum is de betrokkenheid van de bewoners van Koedijk. Van hen wordt gevraagd om tijd en energie te investeren in initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de onderlinge contacten, welzijn en gezondheid. Het bestuur heeft ervoor gekozen om vanuit vijf programma’s te werken.

De vijf programma’s geven richting aan de taak waarvoor De Rietschoot staat en bieden tevens houvast bij het maken van keuzes en het opstellen van jaarplannen. De Rietschoot ondersteunt initiatieven die een duidelijke relatie hebben met één of meerdere van de volgende programma’s:

  • Jeugd: Jongeren krijgen de kans om goed, gezond en veilig op te groeien en zich positief te ontwikkelen.
  • Welzijn en zorg in de buurt: Dichterbij huis, zorg voor elkaar en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.
  • Sport: Sport en bewegen om in alle opzichten fit te blijven.
  • Kunst en cultuur: Kunst en cultuur laten zien wie we zijn en dragen bij aan onze persoonlijke ontwikkeling.
  • Creativiteit, recreatie en natuur: Iedereen is creatief en we brengen graag onze tijd door in de natuur.

Kader

Het bestuur heeft de vijf programma’s uitgewerkt. Daarmee beschikt De Rietschoot over een kader om initiatieven te nemen en te beoordelen. Dat is zeker geen statisch gebeuren.

Het bestuur neemt aan dat de inhoud van programma’s in de toekomst mede wordt bepaald door inbreng van de bewoners.

Initiërende rol

Voor de komende tijd ziet het bestuur voor zichzelf vooral een initiërende rol weggelegd. Daarbij gaat het om meer dan tijdelijk en vrijblijvend investeren. Het gaat in de eerste plaats om de agenda van de bewoners en de bundeling van hun krachten. Maar ook om samenwerking tussen alle partijen die in Koedijk actief zijn en een rol vervullen die in het verlengde ligt van de taak van De Rietschoot.

Samenstelling Bestuur

  • Marga Riekwel-Keeman     Voorzitter
  • Wietze Jan Ramaker          Secretaris / Penningmeester
  • Wilma Masteling                 Lid
  • Francien van der Meer       Lid

Jaarverslag

Wilt u het Jaarverslag bekijken?
Jaarverslag 2015 
Jaarverslag 2016 
Jaarverslag 2017