VandaagGeopend08:30-00:00

Wat is een bewonersonderneming

Een bewonersonderneming is een wijk- buurtgerichte organisatie, door bewoners gestuurd, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van de buurt, wijk.

Werken vanuit vijf programma’s

De vijf programma’s geven richting aan de taak waarvoor de bewonersonderneming staat en bieden tevens houvast bij het maken van keuzes en het opstellen van jaarplannen. De bewonersonderneming ondersteunt initiatieven die een duidelijke relatie hebben met één of meerdere programma’s. De bewonersonderneming zet in op de volgende programma’s:

Jeugd
Het motto: Jongeren krijgen de kans om goed, gezond en veilig op te groeien en zich positief te ontwikkelen.

Welzijn en zorg in de buurt
Het motto: Dichterbij huis, zorg voor elkaar en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.

Sport
Het motto: Sport en bewegen om in alle opzichten fit te blijven.

Kunst en cultuur
Het motto: Kunst en cultuur laten zien wie we zijn en dragen bij aan onze persoonlijke ontwikkeling. Afbeelding: schilderij van Maria del Carmen Aguilar.

Creativiteit, recreatie en natuur
Het motto: Iedereen is creatief en we brengen graag onze tijd door in de natuur.

Kader

Het bestuur heeft de vijf programma’s uitgewerkt. Daarmee beschikt de bewonersonderneming over een kader om initiatieven te nemen en te beoordelen. Dat is zeker geen statisch gebeuren. Het bestuur neemt aan dat de inhoud van programma’s in de toekomst mede  wordt bepaald door inbreng van de bewoners.

Initiërende rol

Voor de komende tijd ziet het bestuur voor zichzelf vooral een initiërende rol weggelegd. Daarbij gaat het om meer dan tijdelijk en vrijblijvend investeren. Het gaat in de eerste plaats om de agenda van de bewoners en de bundeling van hun krachten. Maar ook om samenwerking tussen alle partijen die in Koedijk actief zijn en een rol vervullen die in het verlengde ligt van de taak van de bewonersonderneming.

Coedijcker Ban

De bewonersonderneming is de uitgever van het maandblad de Coedijcker Ban www.coedijckerban.nl