Een bustocht

“Een leuke georganiseerde bustocht.”