Corona-huisregels De Rietschoot

Voorschriften voor personeel, huurders, bezoekers, vrijwilligers en bestuursleden om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan binnen De Rietschoot

Voorlopig is De Rietschoot beperkt geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 13.00 uur.
Bezoek is alleen mogelijk op vooraf geregistreerde afspraak.

Maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur via 072 – 561 55 95.

In en rondom De Rietschoot houden wij ons aan de volgende voorschriften:

 • Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts.
 • Wees niet eerder dan 5 tot 10 minuten voor aanvang van de huur aanwezig aan de voorzijde van De Rietschoot.
 • Bezoekers wachten buiten en gaan gefaseerd naar binnen met behoud van de anderhalve meter afstand.
 • Iedereen houdt zich in De Rietschoot aan de regels zoals je dat in het openbaar op andere plaatsen ook zou doen.
 • Was eerst je handen bij de ingang met de daar klaargezette desinfecterende gel.
 • Loop daarna direct naar de ruimte waar de bijeenkomst of activiteit is waarvoor je komt.
 • De looproutes zijn door middel van pijlen en belijning op de vloer aangegeven.
 • De hal is een doorlooproute en geen ruimte om elkaar te ontmoeten.
 • Voor alle zalen is de ingang via de hal en de uitgang via de nooduitgang in de gehuurde ruimte.
  Dit is voorlopig de route voor huurders en bezoekers.
 • Ga direct na de bijeenkomst of activiteit weg via de toegewezen uitgang.
  Blijf niet hangen in of om De Rietschoot.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke Coronaregels binnen de gehuurde ruimte.
 • De aanwezige beheerder mag personen De Rietschoot weigeren bij klachten of niet nakomen van de bovenstaande regels. Luister naar en volg de aanwijzingen op van het aanwezige personeel.
 • Nadat iedereen de ruimte via uitgang in de zaal heeft verlaten, geeft iemand van de organisatie van de bijeenkomst of activiteit aan het aanwezige personeel door dat iedereen weg is.
  Deze persoon verlaat het pand via de zijuitgang of een andere aan te geven route.
 • De bar is in ieder geval tot en met augustus 2020 niet beschikbaar.
  Het is mogelijk consumpties te bestellen, mits dit van te voren gebeurt.
  Drankjes worden niet uitgeserveerd, maar op een serveerwagen de zaal in gereden.
  Er wordt niet gepind of contant afgerekend. De financieel verantwoordelijke tekent de bon na de bijeenkomst of activiteit. De organiserende partij ontvangt een factuur voor de genoten consumpties.
 • Vanaf 1 juni maximaal 30 personen per zaal, mits 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Vanaf 1 juli maximaal 100 personen per zaal, mits 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Toiletbezoek is alleen in overleg mogelijk, wel kan men daar altijd handen wassen.
 • Houd de verplichte en aanbevolen 1,5 meter aan ook bij passeren van elkaar.
 • Mensen met een handicap, die problemen ondervinden met de tijdelijke uitgang, verlaten het pand via de ingang.
  Wel even in overleg met het aanwezige personeel, om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
 • Mocht u een vraag hebben aan bedrijfsleiding of het bestuur van de Rietschoot, probeer dit zoveel mogelijk telefonisch of via de mail af te handelen. Indien u persoonlijk langs wilt komen, maak dan eerst een afspraak.

Dit protocol gaat in op 1 juni 2020, zodra er aanleiding is om deze regels aan te passen zullen wij dit doen.

Koedijk, juni 2020
Bestuur van de Rietschoot