Covid-19

 Protocol Ontmoetingscentrum de Rietschoot (v.a. 25 september 2021) 

Voorschriften voor personeel, huurders, bezoekers, vrijwilligers en bestuursleden om 

verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan binnen de Rietschoot. 

Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot de Rietschoot niet onder de CTB-plicht valt omdat deze een doorstroomfunctie heeft. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht: 

Bibliotheek, vergaderingen, bewegingslessen, educatieve activiteiten, ontmoetingsactiviteiten, sportbeoefening en kwetsbare groepen; 

  • Als er gebruik wordt gemaakt van de horecavoorziening, het een evenement of culturele voorstelling betreft dan zal wél van het coronatoegangsbewijs samen met de ID kaart gebruik moet worden gemaakt, vanaf de leeftijd van 13 jaar. 
  • Bij het afhalen van drankjes, die bijvoorbeeld worden meegenomen naar een aparte ruimte, of terras hoeft er aan de bar niet om een toegangsbewijs gevraagd te worden. 
  • Het coronatoegangsbewijs geldt voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca, hal; 
  • Voor zangkoren en feestelijke bijeenkomsten is er wél een coronatoegangsbewijs verplicht; 
  • De Rietschoot is open tot huurders van de zalen en bezoekers van de bar het pand hebben verlaten of nadat de aanwezige beheerder het pand sluit. Horeca is tot uiterlijk 00:00 geopend; 
  • Alle huurders en overige bezoekers zijn welkom in de Rietschoot. 

• Was eerst je handen bij de ingang met de daar klaargezette desinfecterende gel. 

• Er mogen een maximaal aantal mensen in de zalen. Per zaal afhankelijk van de m2. De Rietschoot bespreekt de mogelijkheden met de huurder bij ruimte gebrek. Een maximum van 600 personen in de gehele Rietschoot. 

• De Rietschoot bepaald of er genoeg ruimte is bij grote groepen of de verhuur doorgang kan hebben. 

• Contactsporten zijn mogelijk voor iedereen. 

• Er mag weer publiek of er mogen ouders in de sportzaal aanwezig zijn. 

• Douches en kleedkamers zijn geopend en kunnen gebruikt worden na het sporten. 

• Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts. 

• Bij drukke avonden maakt de Rietschoot met huurders afspraken hoe de mensen geleidelijk naar binnen komen zonder elkaar te passeren. 

• Iedereen houdt zich in de Rietschoot aan de regels zoals je dat in het openbaar op andere plaatsen ook zou doen. 

  • De hal mag gebruikt worden voor samenkomst. Bij grote groepen zorgt iedereen voor een vaste plek of luistert naar de aanwezige beheerder. 

• Voor alle zalen is de ingang en de uitgang via de hal. 

• De huurder is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke Coronaregels binnen de gehuurde ruimte. 

• De aanwezige beheerder mag personen de Rietschoot weigeren bij klachten of niet nakomen van de bovenstaande regels. Luister naar en volg de aanwijzingen op van het aanwezige personeel. 

• Toiletbezoek en het gebruik van kleedkamers en douches is mogelijk. 

• Bent u onderdeel van een Vereniging registreert u zich in de zaal bij de desbetreffende verantwoordelijke van uw eigen Vereniging. De Rietschoot is verplicht om contactgegevens door te sturen of te gebruiken, als hier om gevraagd wordt of nodig is. 

• De standaard huis- en gedragsregels blijven uiteraard van toepassing. 

• Mocht u een vraag hebben aan bedrijfsleiding of het bestuur van de Rietschoot, probeer dit zoveel mogelijk telefonisch of via de mail af te handelen. Indien u persoonlijk langs wilt komen, maak dan eerst een afspraak. 

Dit protocol gaat in op 25 september 2021, zodra er aanleiding is om deze regels aan te passen zullen wij dit doen. 

Bestuur van de Rietschoot