Richtlijnen Covid-19 binnen De Rietschoot en De Hofstaete

COVID-19: protocol

Het bestuur van De Rietschoot werkt toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van onze locaties De Rietschoot en De Hofstaete. Om in de 1,5 meter samenleving de veiligheid en preventieve maatregelen in onze locaties en in contacten met bezoekers te borgen, heeft het bestuur richtlijnen opgesteld: www.rietschoot.nl/protocol
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de maatregelen van de Rijksoverheid en de richtlijnen van het RIVM. Ons personeel, vrijwilligers, huurders, wijkbewoners en bezoekers houden zich aan deze richtlijnen. Zo houden wij het in deze coronatijd met elkaar vol. Wij bedanken iedereen voor het meewerken.

Basisregels

Momenteel nemen de besmettingen met corona weer toe en is het niet ondenkbaar dat de overheid nieuwe maatregelen zal nemen. Als iedereen zich aan de regels houdt, wordt het virus teruggedrongen en kan de draad van voor de crisis weer een beetje worden opgepakt. Iedereen wil graag van het ‘nieuwe normaal’ terug naar het ‘oude normaal’, maar voorlopig zal dit niet kunnen. In beide locaties zijn er protocollen opgehangen die ons herinneren aan de basisregels zoals afstand houden, geen handen schudden en handen wassen.

Activiteiten

De meeste activiteiten in De Rietschoot en De Hofstaete van vóór de coronacrisis zullen het komend seizoen georganiseerd worden. Helaas kunnen een aantal activiteiten nog niet worden opgestart, zoals klaverjassen, keezen en G-disco, omdat hier geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden.