De Groene Oase

De Groene Oase, een 5 ha. groot terrein aan de noordkant van Koedijk, dat ingericht wordt volgens de permacultuur en als voedselbos. De Groene Oase is een organisatie die biodiversiteit en duurzaamheid wil vergroten en met anderen een hemelse tuin wil creëren. Mensen bewust te maken, hoe om te gaan in harmonie met de aarde. Een plek waar iedereen welkom is en we met elkaar de vruchten kunnen plukken van de bomen en struiken die groeien in het voedselbos.

Op het terrein, gekregen van de provincie Noord-Holland, groeien straks 100 fruitbomen, 1.500 noten- bessen- en bloemenplanten en struiken voor vogels, bijen en vlinders. Water krijgt ruimte door de aanleg van amfibiepoelen en plassen.

Dankzij donateurs, sponsors en vrienden is begin 2018 een groot begin gemaakt met de inrichting van De Groene Oase. Er zijn al bomen en struiken geplant als afscherming van de N504, hoogstamfruitbomen met appel, peren, pruimen en kersen. Dit alles ter verhoging van de biodiversiteit, een gezondere leefomgeving, voor de vogels, bijen, vlinders en kleine zoogdieren, sociale verbinding en een eetbaar landschap.

Telefoon: 06 – 24 47 00 47
E-mail: info@degroeneoase.eu
Website: degroeneoase.eu