De Rietschoot neemt deel aan het VZO

De Rietschoot neemt deel aan het VZO

Sinds kort maakt ontmoetingscentrum De Rietschoot deel uit van het Voorzittersoverleg (VZO). Het VZO is het platform waarbij twaalf bewonersondernemingen cq. buurt- en wijkcentra zijn aangesloten. Ze hebben met elkaar vijftien locaties onder hun hoede in Alkmaar (stad).

Via de website wijkcentra-alkmaar is hun digitale magazine te lezen. Dit magazine geeft informatie over de centra en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de wijken van Alkmaar, voor medewerkers van ‘politiek Alkmaar’ en overige belangstellenden. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar: www.wijkcentra-alkmaar.nl