Disco voor mensen met en zonder beperking

1x per maand laatste zaterdag van de maand 19:00 – 23:00

€ 2,50 per persoon