EHBO-Koedijk

EHBO-Koedijk is een actieve afdeling aangesloten bij de landelijk EHBO. EHBO-Koedijk verzorgt het onderhoud van de EHBO-diploma’s van de leden door het geven van cursussen en trainingen.

Voor het onderhouden van de diploma’s worden in oktober tot april tien bijeenkomsten op de maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur georganiseerd. Deze bijeenkomsten vinden plaats in De Rietschoot. Op deze avonden worden onderlinge ervaringen uitgewisseld, praktijkoefeningen en rollenspellen gedaan, nieuwe theorie gegeven. Dit alles onder de leiding van een gecertificeerde instructrice. En altijd in een gezellige interactieve sfeer.

Elke EHBO-les is weer anders door de verschillende te behandelen punten. Enkele van deze punten zijn: infectie, brandwonden, koude letsel, warmte letsel, bloedingen met de bijbehorende verbandleer. En natuurlijk reanimatie met de AED.

Om meer mensen aan een EHBO-diploma te helpen, probeert de EHBO-Koedijk jaarlijks een volledige EHBO-cursus te geven, op voorwaarde dat er voldoende aanmeldingen zijn. Vraag ernaar via de website. Het EHBO-diploma voldoet aan de voorwaarden van het Oranje Kruis. Het volgen van een speciale opleiding Kinder-EHBO (EHAK) is niet meer nodig, deze is opgenomen in het EHBO-diploma.

De kosten voor het halen en onderhouden van een EHBO-diploma worden vaak vergoed door de ziektekostenverzekering en/of werkgever. Zo is een EHBO-cursus een goede aanvulling op een BHV (Bedrijfshulpverlening). Vraag dit eens na.

Bij sportevenementen kan een beroep gedaan worden op EHBO-Koedijk zodat EHBO-ers aanwezig zijn. Dit tegen een geringe vergoeding voor materiaalkosten zoals verband en dergelijke. Voorbeelden zijn assisteren op de ijsbaan van De Meent in Alkmaar, aanwezigheid zijn bij wandel- en herdenkingstochten en andere evenementen.

Voor meer informatie bezoek dan de  website of stuur een e-mail.

E-mail:             info@ehbokoedijk.nl
Internet:          ehbokoedijk.nl