Inschrijven Brede School programma

Het Brede School Programma

Het programma voor de Brede School gaat maandag 28 september 2020 van start. Leerlingen van O.B.S De Zandloper en R.K. Basisschool Erasmus kunnen inschrijven via Stadskids Alkmaar. Van ouders wordt een bijdrage verwacht van € 16,00 (8 lessen van € 2,00 per les).

Wat staat er op het programma?

EHBO, Capoeira, Tekenles, Kleine Sprankeling en Sport Extra staat op het programma.
Kijk hier meer informatie.

Inschrijven

Het programma voor de Brede School gaat in het nieuwe schoolseizoen van start. Leerlingen van O.B.S de Zandloper en R.K Basisschool Erasmus kunnen inschrijven via stadskidsalkmaar.nl. Het is niet mogelijk om zonder inschrijving deel te nemen aan het programma.

Financiële bijdrage

Het Brede School Programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. Van ouders wordt een bijdrage verwacht van € 16,00 (=8 lessen van € 2,00 per les). Degene die daarvoor in aanmerking komt, kan ook het tegoed op de AlkmaarPas gebruiken.

Het is niet mogelijk om de bijdrage met los geld of via (contactloos) pin in De Rietschoot te voldoen. De bijdrage dient voor de start van het Brede School programma overgemaakt te worden naar NL25 RABO 0376 466 111 ter name van Ontmoetingscentrum De Rietschoot onder vermelding van: Naam deelnemend kind + Cursus.

(H)erkennen talent, interesse, passie

Iedereen heeft één of meerdere talenten. De één heeft een talent voor pianospelen, een ander heeft een talent voor sport. De meeste mensen zien hun eigen talenten echter als iets heel normaals: “Doe niet zo gek, dat is toch heel normaal dat ik dat doe, dat kan toch iedereen!” Vaak (h)erkennen we onze eigen talenten dus niet terwijl ze ons wel uniek maken.Door een breed scala aan activiteiten te organiseren voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, ontdekt een kind waar zijn/haar talenten en interesses liggen en kan zich hiermee verder ontwikkelen. Activiteiten die kunnen bijdragen aan de sociale en lichamelijke ontwikkeling, zoals muziek, sport, dans, kunst, toneel, techniek, natuur, knutselen.