Wie zijn wij?

Wij zijn Ontmoetingscentrum De Rietschoot, een wijk/buurtgerichte organisatie, door bewoners gestuurd, die zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van de buurt/wijk.

Bestuur Ontmoetingscentrum De Rietschoot

Het Bestuur van De Rietschoot stelt zich ten doel om allerlei sociaal culturele activiteiten laagdrempelig aan te bieden aan de wijkbewoners van Koedijk, met inachtneming van de eigenheid van de wijk, de buurt en haar bewoners.

Werken vanuit vijf programma's

introductie-de-rietschoot-koedijkDe belangrijkste succesfactor voor het slagen van een ontmoetingscentrum is de betrokkenheid van de bewoners van Koedijk. Van hen wordt gevraagd om tijd en energie te investeren in initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de onderlinge contacten, welzijn en gezondheid. Het bestuur heeft ervoor gekozen om vanuit vijf programma’s te werken.

De vijf programma’s geven richting aan de kerntaken van de De Rietschoot. Zij vormen een leidraad voor het maken van keuzes en het opstellen van jaarplannen. De Rietschoot ondersteunt initiatieven die een duidelijke relatie hebben met één of meerdere van de volgende programma’s:

  • JeugdJongeren krijgen de kans om goed, gezond en veilig op te groeien en zich positief te ontwikkelen.
  • Welzijn en zorg in de buurtDichterbij huis, zorg voor elkaar en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.
  • SportSport en bewegen om in alle opzichten fit te blijven.
  • Kunst en cultuurKunst en cultuur laten zien wie we zijn en dragen bij aan onze persoonlijke ontwikkeling.
  • Creativiteit, recreatie en natuurIedereen is creatief en we brengen graag onze tijd door in de natuur.

Kader

Het bestuur heeft de vijf programma’s uitgewerkt. Hiermee is een kader gecreëerd  om initiatieven te nemen en te beoordelen. Dat is zeker geen statisch gebeuren.

Het bestuur neemt aan dat de inhoud van programma’s in de toekomst mede wordt bepaald door inbreng van de bewoners.

Initiërende rol

Voor de komende tijd ziet het bestuur voor zichzelf vooral een initiërende rol weggelegd. Hierbij wordt er verder gekeken dan tijdelijk en vrijblijvend investeren. In onze werkwijze staan de agenda van de bewoners, en de bundeling van hun krachten centraal. Hierbij wordt de samenwerking aangegaan tussen alle partijen die in Koedijk een actieve rol vervullen, in het verlengde van de taak van De Rietschoot.

Samenstelling Bestuur

 

  • Marga Riekwel-Keeman     Voorzitter
  • Wietze Jan Ramaker          Secretaris / Penningmeester
  • Wilma Masteling                 Lid
  • Francien van der Meer       Lid