Veertig jaar geleden, om precies te zijn op 20 september 1980, werd ontmoetings-centrum De Rietschoot officieel geopend. Na jarenlange voorbereiding en dankzij een tomeloze inzet van vele vrijwilligers was het dan eindelijk zover: de Koedijkers hadden een gloednieuw sport- en verenigingsgebouw waar ze weer jaren mee voort konden. ‘Het gebouw is een verrijking voor Koedijk en het verenigingsleven. Het multifunctionele centrum is een grote aanwinst’, aldus de krantenartikelen die aan de opening werden gewijd. De eerste paal Op de foto is het aankondigingsbord te zien van het slaan van de ‘eerste paal’ voor het nieuwe ontmoetingscentrum aan de Saskerstraat (20 juni, 1979). Het bord reed op een aanhanger met een geluidswagen ervoor door Koedijk. En zo werd het hele dorp -luid en duidelijk- opgeroepen getuige te zijn van dit ‘heuglijke feit’. Op andere foto’s zien we dat het die twintig juni in 1979 een zomerse dag is; in overhemd, bloesje of jurk zijn de dorpsbewoners in grote getale naar het omgeploegde weiland gekomen. Zij zien met eigen ogen hoe wethouder P. IJssels vanuit een heimachine de eerste paal de grond instampt. (Foto: Regionaal Archief Alkmaar. RAA RAA011011691). 

Lang Leve De Rietschoot! 40 jaren ontmoetingscentrum in 40 verhalen 

2020: Werkgroep van start Het huidige bestuur van De Rietschoot ziet in het veertigjarig jubileum een mooi startpunt voor het project ‘Lang Leve De Rietschoot’. De opzet is om allerlei verhalen en foto’s te verzamelen, over toen én nu, die op de een of andere manier met het ontmoetingscentrum van Koedijk te maken hebben. Er is een werkgroep in het leven geroepen die alvast enthousiast aan de slag is gegaan: de oude -handgeschreven!- notulen worden doorgespit, het eerste interview is gedaan en leverde mooie informatie op, fotoalbums worden van zolder gehaald en mensen worden benaderd- of gaan nog 

gevraagd worden- om mee te werken. Daarmee is als het ware de eerste paal geslagen voor de verdere ontwikkeling van het project met als uiteindelijk doel; het jubileumboek ‘Lang Leve De Rietschoot’. 

Verhaal 1 ……………………………………………………………………………………………………… 

Bericht van bestuur St. Ontmoetingscentrum De Rietschoot 

Project ‘Lang Leve De Rietschoot! ’ van start Ter ere van het veertig jarig jubileum worden er gedurende 2021 verhalen én foto’s verzameld over Ontmoetingscentrum De Rietschoot. Uiteindelijk worden de verhalen en foto’s gebundeld in een boek: veertig jaren in veertig verhalen, zo is de ambitie. Het streven is om het jubileumboek in het voorjaar van 2022 te presenteren. Voor dit project is een werkgroep geformeerd en de eerste leden zijn: Marga Riekwel, Francien van de Meer en Ineke Dekker. Het bestuur van De Rietschoot heeft Tanja Schermerhorn als projectcoördinator en schrijver ingehuurd om het project en boek ‘Lang Leve De Rietschoot’ samen met de werkgroep te ontwikkelen. De werkgroep zal gaandeweg worden uitgebreid en de komende tijd worden ook de mogelijkheden verkend om samen te werken met verenigingen en clubs uit Koedijk die hun steentje willen bijdragen aan dit initiatief. Het bestuur is bijzonder enthousiast over dit project en kijkt uit naar de resultaten. In de Coedijckerban Ban en op de website van De Rietschoot is de voortgang van het project te volgen. Namens het bestuur van St. Ontmoetingscentrum De Rietschoot, Wietze Jan Ramaker, voorzitter. 

Tekst Tanja Schermerhorn

 Veertig jaar geleden, om precies te zijn op 20 september 1980, werd ontmoetings-centrum De Rietschoot officieel geopend. Na jarenlange voorbereiding en dankzij een tomeloze inzet van vele vrijwilligers was het dan eindelijk zover: de Koedijkers hadden een gloednieuw sport- en verenigingsgebouw waar ze weer jaren mee voort konden. ‘Het gebouw is een verrijking voor Koedijk en het verenigingsleven. Het multifunctionele centrum is een grote aanwinst’, aldus de krantenartikelen die aan de opening werden gewijd. De eerste paal Op de foto is het aankondigingsbord te zien van het slaan van de ‘eerste paal’ voor het nieuwe ontmoetingscentrum aan de Saskerstraat (20 juni, 1979). Het bord reed op een aanhanger met een geluidswagen ervoor door Koedijk. En zo werd het hele dorp -luid en duidelijk- opgeroepen getuige te zijn van dit ‘heuglijke feit’. Op andere foto’s is te zien dat het die twintig juni in 1979 een zomerse dag is; in overhemd, bloesje of jurk zijn de dorpsbewoners in grote getale naar het omgeploegde weiland gekomen. Zij zien met eigen ogen hoe wethouder P. IJssels vanuit een heimachine de eerste paal de grond instampt. (Foto: Regionaal Archief Alkmaar. RAA RAA011011691). 

2020: Werkgroep van start Het huidige bestuur van De Rietschoot ziet in het veertigjarig jubileum een mooi startpunt voor het project ‘Lang Leve De Rietschoot’. De opzet is om allerlei verhalen en foto’s te verzamelen, over toen én nu, die op de een of andere manier met het ontmoetingscentrum van Koedijk te maken hebben. Er is een werkgroep in het leven geroepen die alvast enthousiast aan de slag is gegaan: de oude -handgeschreven!- notulen worden doorgespit, het eerste interview is gedaan en leverde mooie informatie op, fotoalbums worden van zolder gehaald en mensen worden benaderd- of gaan nog gevraagd worden- om mee te werken. Daarmee is als het ware de eerste paal geslagen voor de verdere ontwikkeling van het project met als uiteindelijk doel; het jubileumboek ‘Lang Leve De Rietschoot’. 

 Ter ere van het jubileum worden er in 2021 verhalen en foto’s verzameld voor een boek. Op de website van De Rietschoot en in de Coedijcker Ban wordt maandelijks alvast een tipje van de sluier opgelicht… 

1979: Een naam voor het nieuwe ontmoetingscentrum Het oude houten verenigingsgebouw aan de Schoolstraat biedt onderdak aan de vele verenigingen die Koedijk rijk is, maar het gebouw is verouderd. ´Je kwam na het schoolgymen thuis met splinters in je voeten.´ Bovendien kan het dorp extra inwoners verwachten, want er staat er nieuwbouw op stapel en dan is het oude gebouw op den duur te klein. In de aanloop naar een nieuw gebouw worden de inwoners van Koedijk zoveel mogelijk betrokken bij allerlei belangrijke beslissingen. Oók bij de naamgeving kan iedereen zijn of haar suggestie inleveren. 

‘De bevolking heeft 166 namen opgegeven,’ vermelden de notulen in november 1979. En: ‘De bevolking heeft uit vijf namen een keus gemaakt en het is geworden De Rietschoot.’ Hoeveel stemmen er zijn uitgebracht, vertellen de notulen niet, maar de helft van de stemmen gaat naar ‘De Rietschoot’. De andere inzendingen, waaronder De Gouden Engel, De Dars, De Koolboet en De Oostwijk, scoren aanmerkelijk lager. Beschutting in het riet De winnende naam werd ingezonden door Klaas Molenaar. Er is een Molenaarsfamilie die rietdekker was én is. Het bedrijf huist nu in Bergen en één nazaat woont nog in Koedijk. ‘En je hebt de Molenaars van de bank. Klaas was van de bank, net als zijn vader.´ In de tijd dat het nieuwe ontmoetingscentrum een naam moet krijgen, is Klaas Molenaar directeur van de Rabobank. Hij levert de naam in met een motivatie erbij, zo vermeldt een jaarverslag van De Rietschoot: ‘Klaas herinnerde zich hoe hij vroeger in de beschutting van de 

Tekst Tanja Schermerhorn