Klas op Groen


Een school staat voor grote uitdagingen. Van boeken naar digitale leermiddelen, van klassikaal naar maatwerk per leerling. Het onderwijs én de hele maatschappij verandert.

Ook scholen staan voor de uitdaging om energiezuiniger, bewuster en maatschappelijk verantwoord bezig zijn.

Klas op Groen zet schoolbesturen, teams, buitenschoolse opvang en kinderen/jongeren als het ware een ‘groene bril’ op. En dat doet Klas op Groen met Circus Circulair, een verrassend, optimistisch concept dat onderwijs, duurzaamheid en cultuur verbindt.

Circus Circulair is een rijdende groene theaterkaravaan annex afvallaboratorium. Een boeiende plek voor onderzoeken, ontdekken, muziek en innovatie. Wij geven afval een tweede leen met speciale technische apparatuur.

Info: klasopgroen.nl