Verhaal 1Verhaal 2Verhaal 3Verhaal 4Verhaal 5Verhaal 6Verhaal 7
Verhaal 8

Ter ere van het jubileum worden er in 2021 verhalen en foto’s verzameld voor een boek. Op de website van De Rietschoot en in de Coedijcker Ban wordt maandelijks alvast een tipje van de sluier opgelicht…

Veertig jaar geleden was iedereen in Koedijk het erover eens dat het verenigingsgebouw aan de Schoolstraat vervangen moest worden. ‘Als het stormde, waren we bang dat het gebouwtje omwoei.’ Toch stonden openbare basisschool De Zandloper en De Rietschoot -in ontwikkeling- als kemphanen tegenover elkaar. 

De Zandloper wilde graag een eigen nieuwe gymzaal bij de school. De Rietschoot zette in op een sporthal in het nieuwe ontmoetingscentrum. De Rietschoot won de strijd en de basisschool moest voor de schoolgym voortaan gebruik maken van de sportzaal aan de Saskerstraat.
Veertig jaar later is de directeur van de basisschool, Marianne Verboom,  heel blij met de prachtig zaal én de onderlinge samenwerking. Vier jaar geleden nam zij het stokje over op de Zandloper.

Eilandcultuur versus verbinden
‘Wat me opviel toen ik hier begon, was dat er sprake was – en is – van een eilandcultuur. Dat zie ik bij de Zandloper, bij de Rietschoot en bij de verenigingen in Koedijk. Ieder doet wat hij moet doen, maar er is weinig gemeenschappelijkheid met elkaar in de wijk. Flyers van de Rietschoot werden bijvoorbeeld braaf bij ons op school uitgedeeld, maar daar bleef het bij. Ik trof een unieke situatie aan met veel ‘spelers’ in de wijk en toch werd er niets samen gedaan, alleen het hoogstnoodzakelijke.’ 
Twee woorden vallen op in het gesprek met Marianne: zoektocht en verbinden. Dit karakteriseert haar openhartigheid, nieuwsgierigheid en stijl van leidinggeven om het beste voor haar school en het beste uit haar leerlingen, en de ouders, te halen.
‘Toen ik hier begon was het een zoektocht naar de mogelijkheden in de wijk en lag de uitdaging op het verbinden.’

Samenwerken
Pas bij het opzetten van de Brede School vonden de medewerkers van de Rietschoot en de leerkrachten van de Zandloper elkaar steeds beter. Vanaf 2019 kunnen kinderen dankzij de Brede School kennismaken met allerlei sporten, theater, zang, creativiteit in verschillende vormen, techniek en op ontdekkingsreis in de natuur. Elk kind heeft eigen talenten en de activiteiten in de brede school geven een extra mogelijkheid om die te ontdekken en te ontwikkelen. 
Het voorwerk voor de opzet van de Brede School werd gedaan door Frank Smit, de toenmalige sociaal cultureel werker van de Rietschoot. Marianne kijkt terug op een goede samenwerking met hem. Anja Bras, medewerker van De Rietschoot, nam de financiën en veel in de organisatie voor de Brede School over en ook dat gaat naar tevredenheid.
‘Ook met de overige medewerkers van de Rietschoot is het contact goed. Met plezier maken we gebruik van de sporthal voor de gymlessen en van de toneelzaal voor de eindmusical.’

Leefbaarheid Koedijk
Marianne is bezig aan haar zesenveertigste jaar in het onderwijs. Haar roots liggen in Crooswijk, het oude Noorden van Rotterdam, en dat is nog goed aan haar tongval te horen. ‘Dé overeenkomst tussen Rotterdammers en Koedijkers is dat ze recht voor hun raap zijn.’
Vanuit Rotterdam vertrok ze naar Haarlem om vervolgens haar ervaring in te zetten voor de basisschool in Koedijk. Zoals het er nu naar uitziet zal ze haar loopbaan hier beëindigen, want over niet al te lange tijd wacht haar pensioen.
In haar onderwijscarrière zoekt ze altijd naar verbinding in de wijk met het sociaal cultureel werk, de bedrijven en andere instellingen. ‘Met Frank Smit hebben we het bedrijvenproject georganiseerd. Hij is met kinderen van groep zeven en acht op bezoek gegaan naar bedrijven en beroepen in de wijk: de brandweer, de wijkagent, de molen, een timmerbedrijf. Van tevoren heeft hij met de kinderen vragen gemaakt, ter plekke zijn de vragen gesteld en tot slot is er een presentatie aan ouders gegeven. Zo’n project geeft een enorme meerwaarde aan het onderwijs (burgerschapsvorming) en aan het sociaal cultureel werk en zorgt voor verbinding met elkaar.
‘Ik hoop samen met de nieuwe sociaal cultureel werker ook weer activiteiten te kunnen ontwikkelen en aanbieden. De jeugd is de toekomst. Zij maken, met hun ouders en grootouders, de leefbaarheid in Koedijk.’Met dank aan Francien van de Meer en Marga Riekwel voor het interview met Marianne Verboom en de verslaglegging daarvan

Met dank aan Francien van de Meer en Marga Riekwel voor het interview met Marianne Verboom en de verslaglegging daarvan