Verhaal 1Verhaal 2Verhaal 3Verhaal 4Verhaal 5

Ter ere van het jubileum worden er in 2021 verhalen en foto’s verzameld voor een boek. Op de website van De Rietschoot en in de Coedijcker Ban wordt maandelijks alvast een tipje van de sluier opgelicht…

Het wemelt van de verenigingen in Koedijk. Sommigen gaan al héél wat jaren mee en kunnen daarom eerbiedig ‘oude verenigingen’ genoemd worden. De meesten maken vanaf het allereerste uur gebruik van De Rietschoot. Het Koedijker Vrouwen Gilde is er één van en viert in 2021 het vijfenzestigjarig jubileum.Het KVG is in 1956 opgericht door Lies Smit-Hart. KVG stond toen voor Katholieke Vrouwen Gilde. Een aantal jaar geleden is het Katholieke Vrouwen Gilde opgeheven en sindsdien is het de K van Koedijker.

Beginjaren KVG
In de beginjaren van KVG was er nog geen uitgaansleven, zoals we dat nu kennen, en een vrolijke avond in de maand was een uitje voor veel vrouwen. Er werden toen geen voorstellingen of lezingen gegeven, het ging om het samen zijn, gezellig kletsen, elkaar  helpen en steunen. Al werd er ook best wel eens een feestje gevierd, weten we van ingewijden.

De eerste tijd vond het KVG onderdak in de huiskamer van de familie Smit en soms in De Nood Gods, een ‘boerderijkerkje’ aan de Kanaaldijk. Toen Koedijk bij Alkmaar werd getrokken, en er veel nieuwe huizen werden gebouwd, kwamen meer mensen in Koedijk wonen, het ledental groeide. Het KVG nam de feestzaal van café Het Vergulde Paard in gebruik totdat De Rietschoot kwam en het KVG daar terecht kon.

Zo’n twintig jaar geleden kwam Tini Reus in beeld. ‘Ik leerde het KVG kennen via vrouwen van de badmintonvereniging en toen ben ik lid geworden. De sfeer was goed en het aanbod was afwisselend, leerzaam, leuk en informatief. Dat sprak me aan. Al snel ben ik in het bestuur gekomen en na twee jaar werd ik voorzitter. Dat ben ik nog altijd, want ik vind het heel leuk om te doen. Maar het is het ook zo dat als ik er mee stop er waarschijnlijk geen opvolging te vinden is en dan stopt alles. Dat hebben we bij de Vrouwen van Nu (voorheen plattelandsvrouwen) zien gebeuren en bij de Alkmaarse tak van het Katholieke Vrouwengilde.’

KVG telt drieënzeventig leden, die trouw de avonden bezoeken. Naast de maandelijkse avonden organiseert KVG excursies in de buurt en een keer per jaar een bustocht naar een interessante plek met lekker eten als afsluiting. Het bestuur hecht aan de persoonlijke aandacht voor het lief en leed van haar leden. ‘Als er wat is, komt er een kaartje, bloemetje of bezoekje’, vertelt Tiny. ‘En dat alles bij elkaar zorgt voor een saamhorige organisatie, waar de sfeer goed is’. 

Tevreden met De Rietschoot
Tini is erg te spreken over De Rietschoot: ‘De samenwerking met De Rietschoot en het overleg met het beheer is altijd prima. Er wordt geluisterd, ze denken mee en als er dingen zijn, wordt het snel opgelost. Bij ons is geen enkele avond hetzelfde en daarom maakt het KVG-bestuur per keer een schets voor de indeling van de zaal. De Rietschoot zorgt dat alles bij aankomst naar wens ingericht is en dat gaat uitstekend.’
‘Wat ons betreft blijven we hier de komende jaren ook graag komen. We zien de toekomst rooskleurig in, áls er tenminste nieuwe mensen komen als er bestuursleden aftreden. Bij andere verenigingen in Koedijk zien we helaas gezien dat dit is een probleem is.
We kijken ernaar uit om ons 65-jarig jubileum te vieren in 2021, áls het Coronavirus dat toelaat We organiseren een gezellige middag vol leuke activiteiten, hapjes en drankjes. Het wordt vast erg leuk.’