Verhaal 1Verhaal 2Verhaal 3Verhaal 4Verhaal 5Verhaal 6Verhaal 7
Verhaal 8Verhaal 9Verhaal 10

 Ter ere van het jubileum worden er in 2021 verhalen en foto’s verzameld voor een boek. Op de website van De Rietschoot en in de Coedijcker Ban wordt maandelijks alvast een tipje van de sluier opgelicht…

Verhaal 11‘Deze baan is me op het lijf geschreven.’

Evalien Krop (links), activiteitenbegeleidster (fotoclub Koedijk, Sandra Dekker) 

In het jubileumboek over veertig jaar Rietschoot besteden we natuurlijk aandacht aan het ontstaan en de ‘levensloop’ van het ontmoetingscentrum. Maar het heden krijgt ruimschoots de aandacht in het boek en dat doen we in woord en beeld. Sinds 2017 heeft De Rietschoot het Seniorencomplex De Hofstaete onder haar hoede genomen. De maaltijdvoorziening en activiteiten dreigden stopgezet te worden en daar hebben enkele bewoners en het bestuur van De Rietschoot toen een stokje voor gestoken. 

Van warme maaltijd tot ‘luisterend oor’ Evalien Krop werkte jarenlang als barmedewerkster in De Rietschoot en zorgde er -samen met haar collega’s- voor dat alles geregeld werd voor de activiteiten, deelnemers en bezoekers. Zij maakte twee jaar terug de overstap naar De Hofstaete. Sindsdien begeleidt ze het team van ongeveer vijftien vrijwilligers en zorgt ervoor dat alles beschikbaar is en klaar staat voor de activiteiten en maaltijdvoorziening. Voor de bewoners van de appartementen, maar ook voor de 

buurtbewoners, zijn er diverse activiteiten en de mensen kunnen samen eten. ‘Het eten wordt bereid door zorgcentrum het Rekerheem en wordt bezorgd in De Hofstaete,’ legt ze uit. ‘Het warme eten wordt –‘onder de middag’, zoals de Koedijkers zouden zeggen- door vrijwilligers opgediend en uitgeserveerd aan gedekte tafels. Als iemand niet alleen naar beneden kan komen, zorgt het team dat er hulp is. 

Regelmatig is er een speciale activiteit, zoals een Oudhollandse spelletjesmiddag of een modeshow. Bij alle activiteiten instrueert Evalien het team vrijwilligers en ziet er op toe dat alles goed verloopt. Als er problemen zijn lost zij die op. Ze houdt van de contacten met de bewoners die graag een praatje met haar maken. ‘Het is belangrijk dat de mensen een luisterend oor hebben. Het werk hier is precies wat ik zo graag wilde. Deze baan is me echt op het lijf geschreven.’ Moeilijke kanten van het werk Het werken als activiteitenbegeleidster is niet alleen maar rozengeur en maneschijn, heeft Evalien ervaren. Ook De Hofstaete werd getroffen door het Coronavirus. ‘Het ging me zo aan het hart wat de mensen mee moesten maken. Ik zag bewoners gaandeweg depressief worden, sommigen zeiden dat ze niet meer wilden leven. Helaas is er ook een bewoner aan het virus overleden. Het is een heftige tijd geweest, voor mij en de medebewoners. Gelukkig is nu alles bijna weer als vanouds.’ Maar ook in ‘gewone tijden’ heeft Evalien soms met moeilijke situaties te maken. ‘Als BHV-er (bedrijfshulpverlener) moest ik hier al vaak in actie gekomen. Er zijn bijvoorbeeld mensen met diabetes die onwel worden en laatst heb ik 112 moeten bellen, omdat een mevrouw een beroerte kreeg. De gemiddelde leeftijd is hier achtentachtig, dus soms komt er iemand te overlijden. Dat vind ik heel naar, want ik leer de mensen goed kennen, omdat ze jarenlang aan de maaltijden en activiteiten meedoen. We zijn aan elkaar gehecht geraakt en dat maakt het werk tegelijkertijd ook weer zo mooi.’