Maatregelen in De Rietschoot vanwege Coronavirus

Vanwege maatregelen geïnitieerd door de Overheid worden activiteiten met meer dan 100 personen afgelast, of uitgesteld tot nader order.

Voor Ontmoetingscentrum De Rietschoot is er nog geen noodzaak om direct te sluiten. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en GGD. Wij willen onze bezoekers van de kleinere activiteiten vriendelijk verzoeken zich te houden aan de bekende hygiëneregels:

  • Geen handen geven, handen wassen en afstand houden.
  • Vriendelijk verzoek om na uw activiteit het pand direct te verlaten!

Daarnaast is het zo dat wij alle maatregelen van de diverse verenigingen en instellingen zullen respecteren als er ook voor kleinere activiteiten afgelastingen worden doorgegeven.

Als u verkoudheidssymptomen heeft, zelfs bij geringe klachten, willen wij u vriendelijk verzoeken om thuis te blijven en als daar aanleiding voor is uw huisarts te bellen. Dit om de eventuele kans op besmetting te voorkomen en/of  te beperken.

Genoemde maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart as.

Poster met informatie van de Rijksoverheid ‘Coronavirus, wat moet je doen?’