Nu te zien in de rietschoot: De Grafiek-Mix tentoonstelling

Over de GRAFIEK-MIX tentoonstelling

In Artiance Alkmaar is er tijdens de cursusperiode iedere donderdag om 20:00 de Grafiek-Cursus van docent Guus Glass. Hij en een paar leden uit de cursus hebben op 30 oktober 2018 een gevarieerde selectie van grafieken in De Rietschoot opgehangen om een inkijk te geven in hun werk.

Grafiek bestaat al heel lang; een van de meest bekende meesters op dit terrein is Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 15 juli 1606 – Amsterdam, 4 oktober 1669). Inmiddels is er veel gebeurd op dit terrein en dat komt in de tentoonstelling naar voren door de titel Grafiek-Mix.

Guus Glass presenteert een ets – een portret van een man – en varieert de afdruk twee keer door middel van kleur.

Edwin de Wolff
laat door middel van twee drukken zien dat ook het achterhoofd van een mens een spannend onderwerp voor grafiek is; zijn derde lijst toont een lijnets van een man die naar de zijkant kijkt. De Wolff benut zowel plastic als ook metaal als basis voor de drukken van hem.

Tina Stil laat een monodruk – een eenmalige en niet herhaalbare druk – met twee paarden in de duinen zien en bovendien een ets van een wilg.

Maaike van der Lende heeft vier drukken op basis van plastic in een lijst verzameld, waarbij een van de afdrukken rood gekleurd is. Daarnaast hangt bij de ingang van De Rietschoot een grote afdruk van kamillebloemen; de basis ervan is linoleum.

Hans-J. Schulze heeft meerdere afbeeldingen gemaakt omtrent het thema “het verdwijnen” van dieren en mensen en de verandering van de aarde door het ingrijpen van mensen.

De tentoonstelling draagt terecht de titel “Grafiek-Mix” en is daardoor ook een uitnodiging om zelf een keer op donderdagavond naar de grafiek-cursus of een open dag in Artiance te komen.