Medewerkers

De bedrijfsvoering van De Rietschoot is in handen van professionals. 15 Enthousiaste medewerkers werken aan een professionele ondersteuning van sporters, bruiloftsgasten, cursisten, deelnemers aan vergaderingen…..

 

Bestuur

De Rietschoot is voor veel Koedijkers een gebouw waar activiteiten, al dan niet in verenigingsverband, plaatsvinden. De zorg voor het ontmoetingscentrum is toevertrouwd aan een stichtingsbestuur, bestaande uit zeven vrijwilligers. Een bestuurslid wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Na vier jaar kan de periode telkens worden verlengd met vier jaar, mits er bij geen van de dan zittende bestuursleden bezwaren bestaan tegen verlenging. Een van de bestuursleden wordt benoemd op voordracht van de medewerkers, de overige bestuursleden worden geworven door de zittende bestuursleden.

 

Samenstelling bestuur

  1. Piet Verweel: voorzitter (bestuurslid vanaf 1-10-2016)
  2. Marga Riekwel: penningmeester, (bestuurslid vanaf 1-9-2011)
  3. Antoine van Hoorn: secretaris (bestuurslid vanaf 1-1-2009)
  4. Joop Sinke: vrijwilligers,  PR (bestuurslid vanaf 1-6-2015)
  5. Joep van Putten: Gebouw en onderhoud, Milieu en duurzaamheid (bestuurslid vanaf 1-5-2014)
  6. Lucienne van der Stouwe: Communicatie, Jeugd, Wmo, sociaal-cultureel werk (bestuurslid vanaf 1-11-2015)