Organisatie

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

Ontmoetingscentrum De Rietschoot is in 1980 geopend en van oudsher het Koedijker verenigingsgebouw, een plaats waar leden van verenigingen samen komen om hun activiteiten te ontplooien. De Rietschoot biedt haar gasten een goed onderhouden onderkomen tegen betaalbare huurprijzen en biedt daarnaast professionele horecadiensten en is in het bezit van een volledige horecavergunning.

Senioren Wijksteunpunt De Hofstaete

Vanaf 1 januari 2017 heeft De Rietschoot de activiteiten die in De Hofstaete plaatsvinden overgenomen van de Stichting Alkcare. Wijksteunpunt De Hofstaete is een toegankelijke ontmoetingsplek voor met name senioren. Zij kunnen in De Hofstaete terecht voor een gezonde maaltijd en kunnen deelnemen aan een breed activiteitenaanbod. De Hofstaete heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Niet alleen voor de bewoners van het complex De Hofstaete, maar ook voor alle oudere wijkbewoners in Daalmeer en Koedijk.

Bestuur

Het Bestuur van De Rietschoot stelt zich ten doel om allerlei sociaal culturele activiteiten laagdrempelig aan te bieden aan de wijkbewoners van Koedijk, met inachtneming van de eigenheid van de wijk, de buurt en haar bewoners.

Het bestuur heeft de vijf programma’s uitgewerkt. Daarmee beschikt De Rietschoot over een kader om initiatieven te nemen en te beoordelen. Het bestuur neemt aan dat de inhoud van programma’s in de toekomst mede wordt bepaald door inbreng van de bewoners.

Initiërende rol

Voor de komende tijd ziet het bestuur voor zichzelf vooral een initiërende rol weggelegd. Het gaat in de eerste plaats om de agenda van de bewoners en de bundeling van hun krachten. Maar ook om samenwerking tussen alle partijen die in Koedijk actief zijn en een rol vervullen die in het verlengde ligt van de taak van De Rietschoot.

Vijf programma’s

De belangrijkste succesfactor voor het slagen van een ontmoetingscentrum is de betrokkenheid van de bewoners van Koedijk. Van hen wordt gevraagd om tijd en energie te investeren in initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de onderlinge contacten, welzijn en gezondheid. Het bestuur heeft ervoor gekozen om vanuit vijf programma’s te werken.

De vijf programma’s geven richting aan de taak waarvoor De Rietschoot staat en bieden tevens houvast bij het maken van keuzes en het opstellen van jaarplannen. De Rietschoot ondersteunt initiatieven die een duidelijke relatie hebben met één of meerdere van de volgende programma’s:

  • Jeugd: Jongeren krijgen de kans om goed, gezond en veilig op te groeien en zich positief te ontwikkelen.
  • Welzijn en zorg in de buurt: Dichterbij huis, zorg voor elkaar en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.
  • Sport: Sport en bewegen om in alle opzichten fit te blijven.
  • Kunst en cultuur: Kunst en cultuur laten zien wie we zijn en dragen bij aan onze persoonlijke ontwikkeling.
  • Creativiteit, recreatie en natuur: Iedereen is creatief en we brengen graag onze tijd door in de natuur.

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter: Francien van der Meer
  • Secretaris: Marga Riekwel-Keeman
  • Penningmeester: Wietze Jan Ramaker
  • A. Ouwerkerk Bestuurslid