Wijksteunpunt De Hofstaete

Samen Sterker

Wijksteunpunt De Hofstaete is een toegankelijke ontmoetingsplek voor met name senioren. Zij kunnen in De Hofstaete terecht voor een gezonde maaltijd en kunnen deelnemen aan een breed activiteitenaanbod. Samen met meer dan twintig vrijwilligers zorgen parttime krachten ervoor, dat De Hofstaete een succesvol centrum is, dat de moeite waard is om open te houden. Stichting ontmoetingscentrum De Rietschoot en Stichting Alkcare en hebben daarom de handen ineengeslagen om het wijksteunpunt De Hofstaete te behouden.

Vanaf 1 januari 2017 heeft De Rietschoot de activiteiten die in De Hofstaete plaatsvinden overgenomen van de Stichting Alkcare. De activiteiten worden nog steeds georganiseerd door de bekende beroepskrachten die in dienst zijn van Alkcare. Stichting Alkcare heeft toegezegd deze medewerkers in ieder geval de komende twee jaar te subsidiëren. Om deze samenvoeging goed te laten verlopen hebben wij Ed Slatman aangetrokken vanwege zijn kennis en kwaliteiten om een dergelijk implementatietraject zorgvuldig te begeleiden.

Het bestuur van De Rietschoot vindt dat De Hofstaete een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Niet alleen voor de bewoners van het complex De Hofstaete, maar ook voor de bewoners van de wijk Daalmeer en Koedijk. De Hofstaete is er voor iedereen.

Bestuur Ontmoetingscentrum De Rietschoot
En namens alle vrijwillig(sters) en medewerksters: Luciënne van Der Stouwe en Karen Hall.

hofstaete-voorkant-entree

Activiteitenaanbod

In het wijksteunpunt kunnen inwoners en wijkbewoners elkaar ontmoeten bij een gevarieerd vast activiteitenprogramma. Er vinden activiteiten plaats zoals koersbal, klaverjassen, bingo, muziekmiddagen, biljarten, spelavond, zangkoor en rommelmarkten. De activiteiten worden aangepast aan de sfeer van het seizoen, zoals sinterklaasavond, kerstviering, oudejaarsviering en paasbrunch.

Binnen het wijksteunpunt wordt gewerkt met een vast activiteitenprogramma. Tweemaal per jaar wordt er een activiteitenboekje uitgegeven met het complete overzicht.

Bijzondere of eenmalige activiteiten die plaats vinden, worden gepubliceerd in de Wijkkrant Alkmaar-Noord, in de Coedijcker Ban en via losse affiches op de informatieborden.

Daalmeereiland 40, 1827 KX Alkmaar | Telefoon: 072  562 45 21

Activiteitenbegeleiding

Vanuit Stichting Alkcare is Karen Hall werkzaam in het wijksteunpunt De Hofstaete. Zij worden geholpen door een grote groep vrijwilligers. Zonder hun inzet zou het activiteitenprogramma niet zo succesvol kunnen draaien zoals het nu doet.

Openingstijden

De Hofstaete is dagelijks, op werkdagen en weekenden, geopend van 08:30 tot 17:00 uur. Indien noodzakelijk of wenselijk kunnen afwijkende openingstijden worden aangehouden.

Houd de affiches in de gaten of kijk op de website van De Rietschoot voor nieuwe losse activiteiten, lezingen, bijeenkomsten.

Zomersluiting

In de maanden juli en augustus hebben wij zomersluiting. Tijdens de zomersluiting zijn er geen vaste activiteiten en worden alleen maaltijden geserveerd op maandag, woensdag en vrijdag.

Houd de affiches in de gaten of kijk op de website van De Rietschoot voor nieuwe losse activiteiten, lezingen, bijeenkomsten.

Maaltijdvoorziening De Hofstaete

Ialkcarelogon De Hofstaete is er op alle doordeweekse dagen een warme maaltijdvoorziening. Voor € 7,50 per maaltijd wordt een gezond driegangenmenu aangeboden. De maaltijden worden door een professioneel keukenteam bereid in zorgcentrum ‘t Rekerheem. Uitsluitend bij betaling via automatische incasso aan ’t Rekerheem 10% korting op vertoon AlkmaarPas.

Zaalverhuur

  • De grote zaal wordt regelmatig verhuurd voor activiteiten aan derden, zoals de Zonnebloem, Starlet, Gehoorvisie.
  • Het is ook mogelijk een kleine zaal te huren. Deze kleine zaal wordt veel gebruikt voor verschillende sportlessen als gym of yoga.
  • Ook voor bewoners van De Hofstaete en/of wijkbewoners is het mogelijk om een zaal te huren bijvoorbeeld het vieren van een feest of verjaardag.

Geïnteresseerd? Neem voor de mogelijkheden of reserveringen contact op met De Rietschoot: 072 – 561 55 95 of via e-mail: info@rietschoot.nl

Bereikbaarheid

  • De Hofstaete heeft voldoende parkeergelegenheid voor de deur en is goed bereikbaar met auto en/of fiets.
  • Connexxion lijn 2 heeft een halte voor de deur. Alle bussen op deze lijn zijn toegankelijk voor reizigers met rolstoel, rollator of kinderwagen. Maar u kunt ook gebruik maken van de Opbelbus Alkmaar of de Regiotaxi Noord-Kennemerland.
  • De Regiotaxi is uitsluitend voor reizigers met een mobiliteitsbeperking (Vervoerspas Alkmaar), die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of het openbaar vervoer. De Regiotaxi is geschikt voor rolstoelen, scootmobielen, en rollators.
  • In de entree van de grote zaal staan 3 rollators en een rolstoel voor algemeen gebruik. Deze  kunt u in en om de zaal gebruiken.