Coronamaatregelen

Het bestuur van De Rietschoot werkt toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van onze locaties De Rietschoot en De Hofstaete. Om in de 1,5 meter samenleving de veiligheid en preventieve maatregelen in onze locaties en in contacten met bezoekers te borgen, heeft het bestuur richtlijnen opgesteld.
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de maatregelen van de Rijksoverheid en de richtlijnen van het RIVM. Ons personeel, vrijwilligers, huurders, wijkbewoners en bezoekers houden zich aan deze richtlijnen. Zo houden wij het in deze coronatijd met elkaar vol. Wij bedanken iedereen voor het meewerken.

Basisregels

Momenteel nemen de besmettingen met corona weer toe en is het niet ondenkbaar dat de overheid nieuwe maatregelen zal nemen. Als iedereen zich aan de regels houdt, wordt het virus teruggedrongen en kan de draad van voor de crisis weer een beetje worden opgepakt. Iedereen wil graag van het ‘nieuwe normaal’ terug naar het ‘oude normaal’, maar voorlopig zal dit niet kunnen.
In beide locaties zijn er protocollen opgehangen die ons herinneren aan de basisregels zoals:
 • blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, koorts
 • houd 1,5 meter afstand
 • schud geen handen
 • goed handen wassen

Protocol Ontmoetingscentrum De Rietschoot (augustus/september 2020)

Voorschriften voor personeel, huurders, bezoekers, vrijwilligers en bestuursleden om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan binnen De Rietschoot.

 • Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts.
 • Wees niet eerder dan 5 tot 10 minuten voor aanvang van de huur aanwezig aan de voorzijde van De Rietschoot.
 • Bezoekers wachten buiten en gaan gefaseerd naar binnen met behoud van de anderhalve meter afstand.
 • Iedereen houdt zich in De Rietschoot aan de regels zoals je dat in het openbaar op andere plaatsen ook zou doen.
 • Was eerst je handen bij de ingang met de daar klaargezette desinfecterende gel.
 • Loop daarna direct naar de ruimte waar de bijeenkomst of activiteit is waarvoor je komt.
 • De looproutes zijn door middel van pijlen en belijning op de vloer aangegeven.
 • De hal is een doorlooproute en geen ruimte om elkaar te ontmoeten.
 • Voor alle zalen is de ingang via de hal en de uitgang via de nooduitgang in de gehuurde ruimte.
  Dit is voorlopig de route voor huurders en bezoekers.
 • Ga direct na de bijeenkomst of activiteit weg via de toegewezen uitgang en blijf niet hangen in of om De Rietschoot.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke Coronaregels binnen de gehuurde ruimte.
 • De aanwezige beheerder mag personen De Rietschoot weigeren bij klachten of niet nakomen van de bovenstaande regels. Luister naar en volg de aanwijzingen op van het aanwezige personeel.
 • Nadat iedereen de ruimte via uitgang in de zaal heeft verlaten geeft iemand van de organisatie van de bijeenkomst of activiteit aan het aanwezige personeel door dat iedereen weg is. Deze persoon verlaat het pand via de zijuitgang of een andere aan te geven route.
 • De bar is weer beschikbaar, de keuken zal later weer in gebruik zijn. Drankjes worden niet uitgeserveerd, maar op een serveerwagen de zaal in gereden. Drankjes zoveel mogelijk vooraf bestellen en afrekenen.
 • Vanaf 1 augustus mogen een maximaal aantal mensen in de zalen mits 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
  De Rietschoot bespreekt de mogelijkheden met de huurder.
 • Contactsporten zijn weer mogelijk voor jong en oud. Na het sporten moet wel weer de 1,5 meter aangehouden worden.
 • Toiletbezoek is mogelijk. Het gebruik van kleedkamers en douches is mogelijk mits de 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Houd de verplichte en aanbevolen 1,5 meter aan ook bij passeren van elkaar.
 • Bij binnenkomst in De Rietschoot is registratie (naam en telefoonnummer) verplicht (RIVM).
  Ben je onderdeel van een Vereniging, dan is de registratie in de zaal bij de desbetreffende verantwoordelijke van je eigen Vereniging.
  De Rietschoot is verplicht om contactgegevens door te sturen als hier om gevraagd wordt.
 • Mensen met een handicap, die problemen ondervinden met de tijdelijke uitgang, verlaten het pand via de ingang.
  Wel even in overleg met het aanwezige personeel, om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
 • De standaard huis- en gedragsregels blijven uiteraard van toepassing.
 • Voor vragen aan bedrijfsleiding of het bestuur van De Rietschoot, doe dit zoveel mogelijk telefonisch of via de mail.
  Wil je persoonlijk langskomen, maak dan eerst een afspraak.

Dit protocol gaat in op 17 augustus 2020, zodra er aanleiding is om deze regels aan te passen zullen wij dit doen.
Bestuur van De Rietschoot

Protocol Senioren Wijksteunpunt De Hofstaete (augustus/september 2020)

Voorschriften voor personeel, huurders, bezoekers, vrijwilligers en bestuursleden om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan binnen De Hofstaete.

 • Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts.
 • Wees niet eerder dan 5 tot 10 minuten voor aanvang van de huur aanwezig aan de voorzijde van De Hofstaete.
 • Bezoekers wachten buiten en gaan gefaseerd naar binnen met behoud van de anderhalve meter afstand.
 • Iedereen houdt zich in De Hofstaete aan de regels zoals je dat in het openbaar op andere plaatsen ook zou doen.
 • Was eerst je handen bij de ingang met de daar klaargezette desinfecterende gel en voor de recreatiezaal/sportzaal.
 • Bij binnenkomst in De Hofstaete is registratie verplicht (RIVM). Bent u onderdeel van een Vereniging of klant van De Hofstaete dan registreert u zich in de zaal bij de desbetreffende verantwoordelijke van uw eigen Vereniging. De contactgegevens kunnen wij bij de verantwoordelijke van de Vereniging opvragen.
  De Hofstaete is verplicht om contactgegevens door te sturen als hier om gevraagd wordt.
 • Loop daarna direct naar de plaats waar je wilt staan/zitten.
 • De looproutes zijn door middel van pijlen en belijning op de vloer aangegeven.
  Volg deze route bij binnengaan en verlaten van de zaal.
 • De hal is een doorlooproute en geen ruimte om elkaar te ontmoeten.
 • Ga direct na de bijeenkomst of activiteit weg via de toegewezen uitgang en blijf niet hangen in of om De Hofstaete.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke Coronaregels binnen de gehuurde ruimte.
 • De aanwezige beheerder en/of vrijwilliger(s) mag/mogen personen De Hofstaete weigeren bij klachten of niet nakomen van de bovenstaande regels. Luister naar en volg de aanwijzingen op van het aanwezige personeel/ vrijwilliger(s).
 • Vanaf 1 augustus mogen een maximaal aantal mensen in de zalen mits 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
  De beheerder van De Hofstaete bespreekt de mogelijkheden met de huurder.
 • Diverse activiteiten worden weer mogelijk gemaakt door de aanwezige beheerder en/of vrijwilliger(s) van De Hofstaete.
  Houd wel rekening met de 1,5 meter.
 • Toiletbezoek is mogelijk.
 • Houd de verplichte en aanbevolen 1,5 meter aan ook bij het passeren van elkaar.
 • De standaard huis- en gedragsregels blijven uiteraard van toepassing.
 • Voor vragen aan de beheerder van De Hofstaete of het bestuur van De Rietschoot, doe dit zoveel mogelijk telefonisch of via de mail.
  Wil je persoonlijk langskomen, maak dan eerst een afspraak.

Dit protocol gaat in op 1 augustus 2020, zodra er aanleiding is om deze regels aan te passen zullen wij dit doen.
Bestuur van De Rietschoot/De Hofstaete