Provinciale Staten Verkiezingen 2019

Provinciale Staten Verkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. De Rietschoot en De Hofstaete doen op deze dag dienst als stemlocatie.

Wanneer stemmen?

U kunt woensdag 20 maart van 7.30 tot 21.00 uur bij ons komen stemmen.

De Provinciale Staten

verkiezingen-stembiljet-rietschootDe gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten.

Het aantal leden van Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. Dit is geregeld in artikel 8 van de Provinciewet.

  • Tijdens de verkiezingen brengt u een stem uit op de leden van De Provinciale Staten.
  • Ook mag u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van uw waterschap.
  • De leden van Provinciale Staten verkiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt in mei 2019.

Taken provincie

De provincie heeft 7 kerntaken. Het college van Gedeputeerde Staten bepaalt het beleid op onderwerpen als infrastructuur en openbaar vervoer. Daarnaast controleren zij of gemeenten en waterschappen hun taken goed uitvoeren. Provinciale Staten controleert het college van Gedeputeerde Staten.

Voorzitter Provinciale Staten

De Commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de vier jaar de leden van de Eerste Kamer.