Een klein gebaar kan zoveel betekenen

Een interview met Sociaal-cultureel werker Frank Smit

Een sociaal-cultureel werker in Koedijk. In het recente verleden was er op papier wel sprake van sociaal-cultureel werk maar in de praktijk merkte Koedijk er maar weinig van. Met de komst van de bewonersondernemingen is dat veranderd. Vanaf 1 juli 2015 werkt Frank Smit voor 12 uur per week als sociaal-cultureel werker.

Waar liggen je prioriteiten?

‘Iedereen moet zich prettig kunnen voelen in onze wijk en zich kunnen ontwikkelen op een breed terrein. Het ontmoetingscentrum De Rietschoot (het huis van de wijk) kan daar een centrale rol in spelen.  … Mijn speciale aandacht gaat uit naar mensen die het wat moeilijker hebben in onze samenleving. Dat kan komen door een beperking, door je financiële situatie of wat dan ook..’

De laatste tijd is eenzaamheid een onderwerp waar op TV en in kranten aandacht aan wordt besteed.

‘Ja natuurlijk, dat is belangrijk, mensen die alleen zijn betrekken bij dat wat er in de wijk gaande is. Het is dan wel heel belangrijk dat ik weet bij wie er sprake is van eenzaamheid. Ik heb 12 uur per week, ik realiseer me dat ik niet alles kan aanpakken. Maar als ik een aanzet kan geven… . Wat mij meteen te binnen schiet is om mensen die alleen zijn uit te nodigen voor ‘Samen Eten’ in De Rietschoot. Gezellig eten en mensen leren kennen. Een klein gebaar, een gesprekje op zijn tijd kan zoveel betekenen’

Hoort bemiddelen bij bijvoorbeeld burenruzies ook tot je werk?

‘Nee daar zijn weer anderen voor. In de Coedijcker Ban van september staat een artikel over Buurtbemiddeling Alkmaar. Natuurlijk zal ik in voorkomende gevallen mensen verwijzen naar de juiste instanties.’

De bewonersonderneming is voor velen nog een abstract begrip, wat is jouw rol bij de bewonersonderneming?

‘In het ondernemingsplan van De Rietschoot staan vijf programma’s Welzijn en Zorg, Sport, Kunst en Cultuur, Jeugd, Creativiteit, recreatie en Natuur. Het is de bedoeling dat vrijwilligers uit Koedijk het voortouw nemen in het bedenken en uitvoeren van die programma’s. Voor de programma’s Kunst en Cultuur en Sport zijn er vrijwilligers. Ik ben de verbinding tussen de vrijwilligers en het bestuur, en sta de vrijwilligers, daar waar nodig, met raad en daad bij.’

Kun je wat vertellen over je bereikbaarheid? 

‘Ik ben – in principe- iedere dinsdag en donderdag tussen 10:00 uur en 14:30 uur in De Rietschoot aanwezig. Een afspraak maken kan via e-mail: scw@rietschoot.nl of via de telefoon van De Rietschoot: 072 561 55 95 Heb je een idee of wil je iets weten, neem contact op met Frank.’

franksmit-sociaalcultureelwerker

Sociaal-cultureel werker Frank Smit

Een klein gebaar kan zoveel betekenen

Sociaal-cultureel werker Frank Smit

Een sociaal-cultureel werker in Koedijk. In het recente verleden was er op papier wel sprake van sociaal-cultureel werk maar in de praktijk merkte Koedijk er maar weinig van. Met de komst van de bewonersondernemingen is dat veranderd. Vanaf 1 juli 2015 werkt Frank Smit voor 12 uur per week als sociaal-cultureel werker.

Waar liggen je prioriteiten?

‘Iedereen moet zich prettig kunnen voelen in onze wijk en zich kunnen ontwikkelen op een breed terrein. Het ontmoetingscentrum De Rietschoot (het huis van de wijk) kan daar een centrale rol in spelen.  … Mijn speciale aandacht gaat uit naar mensen die het wat moeilijker hebben in onze samenleving. Dat kan komen door een beperking, door je financiële situatie of wat dan ook..’

De laatste tijd is eenzaamheid een onderwerp waar op TV en in kranten aandacht aan wordt besteed.

‘Ja natuurlijk, dat is belangrijk, mensen die alleen zijn betrekken bij dat wat er in de wijk gaande is. Het is dan wel heel belangrijk dat ik weet bij wie er sprake is van eenzaamheid. Ik heb 12 uur per week, ik realiseer me dat ik niet alles kan aanpakken. Maar als ik een aanzet kan geven… . Wat mij meteen te binnen schiet is om mensen die alleen zijn uit te nodigen voor ‘Samen Eten’ in De Rietschoot. Gezellig eten en mensen leren kennen. Een klein gebaar, een gesprekje op zijn tijd kan zoveel betekenen’

Hoort bemiddelen bij bijvoorbeeld burenruzies ook tot je werk?

‘Nee daar zijn weer anderen voor. In de Coedijcker Ban van september staat een artikel over Buurtbemiddeling Alkmaar. Natuurlijk zal ik in voorkomende gevallen mensen verwijzen naar de juiste instanties.’

De bewonersonderneming is voor velen nog een abstract begrip, wat is jouw rol bij de bewonersonderneming?

‘In het ondernemingsplan van de Rietschoot staan vijf programma’s Welzijn en Zorg, Sport, Kunst en Cultuur, Jeugd, Creativiteit, recreatie en Natuur. Het is de bedoeling dat vrijwilligers uit Koedijk het voortouw nemen in het bedenken en uitvoeren van die programma’s. Voor de programma’s Kunst en Cultuur en Sport zijn er vrijwilligers. Ik ben de verbinding tussen de vrijwilligers en het bestuur, en sta de vrijwilligers, daar waar nodig, met raad en daad bij.’

Kun je wat vertellen over je bereikbaarheid? 

‘Ik ben – in principe- iedere dinsdag en donderdag tussen 10:00 uur en 14:30 uur in De Rietschoot aanwezig. Een afspraak maken kan via e-mail: scw@rietschoot.nl of via de telefoon van De Rietschoot: 072 561 55 95 Heb je een idee of wil je iets weten, neem contact op met Frank.’