Woensdag 21 maart = Stemdag !

Stemmen gemeenteraadsverkiezingen

Niet vergeten om woensdag 21 maart te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen én het raadgevend referendum. Stemmen kan in De Rietschoot en in De Hofstaete.  Om te stemmen, neemt u uw stempas(sen) en een origineel ID-bewijs mee naar het stembureau. Het ID-bewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. De stembureaus zijn open van 7.30 uur ‘s ochtends tot 21.00 uur in de avond.

verkiezingen-stembureau-rietschoot

Waar gaan de gemeenteraadsverkiezingen over?

Eens per vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, de laatste was op 19 maart 2014. U kiest dan de leden van de gemeenteraad. Maar waar kiest u eigenlijk voor? Wat doet een gemeenteraad? En waarom is het zo belangrijk om te stemmen?

Waarom stemmen?

Door te gaan stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen uw gemeente worden gemaakt. Door te stemmen kiest u uw eigen vertegenwoordigers, die vervolgens uw stem kunnen laten horen. Op die manier heeft u invloed op wie uw woonplaats bestuurt.

verkiezingen-stembiljet-rietschoot

Wat doet de gemeente?

U vindt het vast heel gewoon dat in Nederland de kinderen naar school gaan, dat het afval wordt opgehaald, dat er parkeerterreinen bestaan en dat er nieuwbouwwijken worden gebouwd. Allemaal zaken die de overheid in Nederland regelt. De overheid is onderverdeeld in Rijksoverheid, provincies en gemeenten. Dit de taken van de gemeente.

Wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. In grote lijnen bepaalt de gemeenteraad wat er in de gemeente gebeurt. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het gemeentebestuur. De gemeenteraad van Alkmaar heeft 39 leden, verdeeld over verschillende partijen. De leden van de raad worden iedere vier jaar direct door de inwoners gekozen.

Waar kan ik stemmen?

In De Rietschoot en in De Hofstaete kunt u stemmen, maar ook in deze stembureaus. Op deze site vindt u allerlei handige steminformatie zoals over de stempas, blanco stem, legitimatieplicht, volmacht, en nog veel meer.

Op wie moet ik stemmen?

Weet u nog niet op welke van de 14 partijen in Alkmaar u moet stemmen? Doe de Alkmaarse Kieskompas-test.

Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Op 21 maart 2018 is er een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Waar gaat deze wet precies over? Wat zijn de verschillen met de huidige wet? En waarom wordt er een referendum over gehouden? Dat en meer leest u hier.

Bronnen: Gemeente Alkmaar, Rijksoverheid, De gemeente