Marga Riekwel

Geboren in Koedijk, 63 jaar en moeder van 2 kinderen en oma van 2 kleinzoons. Werkzaam als planner voor een gehandicaptenorganisatie, Stichting De Waerden. 

De Rietschoot heb ik in begin jaren tachtig zien ontstaan als vervanging voor het verenigingsgebouw aan de Schoolstraat in Oostwijk. Deze vervanging was noodzakelijk in verband met de onderhoud staat van het verenigingsgebouw en de huisvesting van het groeiende aantal verenigingen en activiteiten in Koedijk.

Als betrokken Koedijker heb ik met tussenpozen sinds 1974 bestuurlijk werk gedaan voor het Verenigingsgebouw en daarna voor Ontmoetingscentrum De Rietschoot. Het is vanaf 2011 dat ik voor de derde keer in het bestuur ben gekozen.  Eerst in de functie van penningmeester, daarna voorzitter en nu weer als penningmeester. In 2017 hebben wij als bestuur besloten om de exploitatie van het Senioren Wijksteunpunt De Hostaete erbij te nemen. Anders zou deze locatie worden gesloten. 

Ons doel is het exploiteren van De Rietschoot en De Hofstaete. Hierbij houden we rekening met de wensen en belangen van bezoekers, organisaties, clubs en verenigingen die gebruik maken van De Rietschoot en Hofstaete. Naast de verhuur van zalen en horeca worden er tal van sociaal culturele activiteiten aangeboden.

Mijn doel is om samen met mijn medebestuursleden met enthousiasme en plezier mee te denken, mee te praten en mee te beslissen in het belang van zowel de gebruikers als de medewerkers en vrijwilligers van De Rietschoot en De Hofstaete.

De Rietschoot en De Hofstaete vervullen nu, maar ook in de toekomst een belangrijke spilfunctie in de WIJK.

Koedijk, oktober 2020