De Rietschoot is continu actief op zoek naar meer ‘vrienden’ als vrijwilliger of donateur. Mocht u niet in de gelegenheid zijn als vrijwilliger actief mee te helpen bij De Rietschoot, maar u wilt ons toch ondersteunen? Dat kan, word donateur!

Hoe meldt u zich aan als donateur?

U kunt een vrijwillige bijdrage storten op bankrekeningnummer NL25 RABO 0376466111 bij Rabobank ten name van Ontmoetingscentrum De Rietschoot onder vermelding ‘donateur’ en uw e-mailadres.