Waarom gebiedsgebonden politiezorg?

Waarom gebiedsgebonden politiezorg?

De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten.

De wijkagent is de schakel tussen uw buurt of wijk en het politiekorps. Samen veiligheidsproblemen voorkomen en oplossen, daar gaat het om bij gebiedsgebonden politiezorg. Zo kan de wijkagent de gemeente adviseren over de inrichting van woonwijken. Maar hij kan ook een extra snelheidscontrole houden op onveilige wegen of fietsers in het voetgangersgebied bekeuren.

Contact met de wijkagent

Signaleert u knelpunten op het gebied van  veiligheid in uw buurt, dan kunt u de wijkagent bellen. Dat kan altijd via het algemene nummer 0900 – 8844. De telefoniste verbindt u door met de wijkagent, of zorgt dat er een afspraak wordt gemaakt. Op internet vindt u meer informatie over uw wijk en uw wijkagent.

Wijkagent Alkmaar Koedijk/Daalmeer

  • Wijkagent:   Milton Eendragt (0900-8844)
  • Spreekuur:   Elke woensdag van 14:00 – 14:30 uur in De Rietschoot
  • Informatie:   Informatie Wijkagent
  • Bij spoed:      112
  • Geen spoed, wel politie:  0900-8844