De Hofstaete digitaal onder hoede van De Rietschoot

Op de vernieuwde website van De Rietschoot is ruimte gemaakt voor het Wijksteunpunt De Hofstaete. Op deze manier kan digitaal meer bekendheid worden gegeven aan het activiteitenprogramma van De Hofstaete.

Pagina De Hofstaete

Algemene informatie Wijksteunpunt De Hofstaete

In het wijksteunpunt ontmoeten inwoners en wijkbewoners van De Hofstaete elkaar bij een gevarieerd activiteitenprogramma. Er is een vast programma gedurende de maanden september tot en met juni. Er vinden activiteiten plaats zoals koersbal, klaverjassen, bingo, muziekmiddagen, biljarten, spelavond, zangkoor en rommelmarkten. De activiteiten worden aangepast aan de sfeer van het seizoen, zoals sinterklaasavond, kerstviering, kerstdiner en paasbrunch.

Online is een actueel activiteitenprogramma te vinden op de website van De Rietschoot. Eenmalige activiteiten worden tevens aangekondigd via affiches in De Hofstaete.

Adres: Daalmeereiland 40, 1827 KX Alkmaar.
Telefoon: 072 – 562 45 21

Openingstijden

De Hofstaete is dagelijks, op werkdagen en weekenden, geopend van 08:00 tot 17:00 uur.
In de maanden juli en augustus stopt het vaste activiteitenprogramma voor een zomerstop. Er zullen diverse losse zomeractiviteiten worden georganiseerd. Houd de affiches in de gaten of kijk op de website van De Rietschoot.